शिक्षा /स्वास्थ्य
Jul 31, 2014
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुरमा ४० देखि दुई सय प्रतिशतसम्म बृद्धि
काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा दस्तुर दोब्बरसम्म बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा विभागले अधिकांश शीर्षकमा दस्तुर बढाएको  हो ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुरमा ४० देखि दुई सय प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । नगरपालिका र गाविस क्षेत्रभित्र हुने घरजग्गा करोबारमा हुने विविध शीर्षकमा दस्तुर र शुल्क बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइरालले बताए ।

विभागले राजीनामा सट्टापट्टा र लिखतमा गत आर्थिक वर्ष दश हजारसम्म थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रको चार सय र गाविस क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा थैली रकम एकलाख रुपैयाँको  बनाइएको छ । यसको नगरपालिकामा दुई प्रतिशत र गाविसमा एक प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बेइलाको थप दस्तुर २० प्रतिशत लिँदै आएको थियो तर यो पटकदेखि भने बेइलाको पारित नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । राजीनामा सट्टापट्टामा एक लाख भन्दा बढी र तीनलाखसम्मको लागि यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा चार प्रतिशत र गाविस क्षेत्रमा दुई प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा १० हजार एक रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्मको लागि दस्तुर शुल्क एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

विभागले वकसपत्रको लिखतमा पनि शुल्क बढाएको छ । बकसपत्र गर्दा बाजे, बज्यै, आमा, बाबु, पति, पत्नी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, भाइबुहारी, छोरी, ज्वाइँ, सासु, ससुरा, जेठाजु, देवर, भाउजु, भतिजा, भतिजी, नाती, नातिनी, देउरानी, जेठानी, काका, काकी, ठूलो बुबा, ठूलीआमा, आमाजु, नन्द, सौता-सौता र एकै दाजु भाइको छोराबीच एकलाख सम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा एक र गाविसमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत दस्तुर लाग्ने भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकमा पचास हजारसम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच सय र गाविसमा दुई सय दस्तुर तोकिएको थियो ।

यस्तै मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रतिलिखतमा पनि यो आर्थिक वर्षमा दस्तुर बढाइएको छ । यसमा गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँचहजार र गाविसमा दुईहजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो यो आर्थिक वर्षमा दस्तुरको दर बढाएर १० हजार र पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

विभागले रजिष्ट्रेसन दस्तुर अन्तर्गत शेषपछिको वकसपत्रको प्रति लिखतको लागि लिइने शुल्कमा बृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र शेषपछिको वकसपत्रको प्रतिलिखत तीनपुस्ता भित्रको शुल्क चार हजार थियो भने यो वर्ष एक हजार बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ भने गाविसमा एक हजार शुल्कलाई शतप्रतिशत बढाएर दुई हजार पर्‍याइएको छ ।

यही शेषपछिको वकसपत्र लिखित अन्तर्गत तीन पुस्ता बाहिरकोलाई नगरपालिका भित्र दश हजार र गाविस भित्र चार हजार दस्तुर तोकिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकको लागि नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसमा दुई हजार बुझाउनुपर्थ्यो ।

यसैगरी विभागले सेवा शुल्कमा पनि व्यापक वृद्धि गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैक वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा शुल्क बढाएको छ । जसअनुसार एक लाखसम्मको लिखत थैलीमा एक हजार लाग्नेछ भने एक लाख एक हजार देखि पाँच लाखसम्मको थैलीमा पन्ध्रसय लाग्नेछ । जुन गत आर्थिक वर्षमा क्रमश पाँच र सात सय थियो ।

यही शीर्षक अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा बढी र १० लाखसम्मको थैलीमा २५ सय शुल्क तोकिएको छ भने १० लाखदेखि  २० लाख सम्मको थैलीमा तीन हजार शुल्क तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भने क्रमश यी थैलीमा १२ सय र १८ सय शुल्क तोकिएको थियो ।

विभागले जनाए अनुसार २० लाख देखि ५० लाखसम्को थैलीमा पन्ध्र हजार र एक करोडदेखि दुई करोड सम्मको थैलीमा २२ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । यही रकमको लागि गत आर्थकि वर्षमा क्रमश १० हजार र १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

विभागले यो वर्षको लागि जारी गरेको सेवा शुल्क अन्तर्गत दुई करोड भन्दा बढी जतिसुकै अंकको थैलीमा ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने जनाएको छ । यो शुल्क गत वर्ष भन्दा शुन्य दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल सरकारको जग्गामा संगठित संघ–संस्थाको भोगाधिकार जनाउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि विभागले वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका भित्र २० हजार तोकएको छ । यो शुल्क भने सम्बन्धित संस्थाबाट असूल गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी विभागले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिको लागि (किताब र टिकट बाहेक) प्रति पुर्जाको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक हजार शुल्क तोकेको छ भने तराईको क्षेत्रको लागि पाँच सय र अन्य क्षेत्रको लागि दुई सय शुल्क तोकेको छ । यही शीर्षकमा गएको आवमा पाँच सय र एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।

विभागले बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीको नामबाट बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल खारिज गर्दा प्रतिमिसिलको लागि लाग्ने शुल्कमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसको लागि दुई हजार शुल्क तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकको लागि दुई हजार र एक हजार तिरे पुग्थ्यो ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा र तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क पनि तोकेको छ। जसअनुसार तीनपुस्ता भित्र र बाहिर नगरपालिमा पन्ध्र सय र गाविसमा एक हजार तिर्नु पर्छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा कुनै रकम तिर्नु पर्दैन थियो ।

विभागले रोक्का दस्तुरमा लिँदै आएको शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । जस अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन भएकोमा यो वर्षदेखि नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच सय र गाविसमा दुई सय लिने भएको छ । गत वर्ष यो शुल्क दुई सय र एक सय मात्रै थियो।

यसैगरी विभागले लिखत रजिष्ट्रेशन नहुनेमा पचास हजारसम्मको ऋण अंकमा नगरपालिकामा दुई सय र गाविसमा एक सय लिने भएको छ । त्यस्तै ५० हजार भन्दा बढी एक लाख सम्म नगरपालिका भित्र तीन सय र गाविसमा दुई सय रोक्का दस्तुर लिने भएको छ भने एक लाख भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच सय र गाविसमा तीनसय शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै पाँचलाख भन्दा बढी जतिसुकै अंकमा नगरपालिका क्षेत्रमा आठ सय र गाविस क्षेत्रमा पाँचसय शुल्क तोकेको छ । यसैगरी ऋण अंक नखुलेकोमा रोक्का दस्तुर नगरपालिका भित्र एक हजार र गाविसमा छ सय तोकिएको छ ।

रजिष्ट्रेशन शुल्क र दस्तुरमा गरिएको बृद्धिले राजस्व संकलन बढाउने छ । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट सात अर्ब ८१ करोड रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकममा उल्लेख्य बृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । - See more at: http://www.bizmandu.com/content/-8044.html#.U9p6VWNPZmU
काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा दस्तुर दोब्बरसम्म बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा विभागले अधिकांश शीर्षकमा दस्तुर बढाएको  हो ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुरमा ४० देखि दुई सय प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । नगरपालिका र गाविस क्षेत्रभित्र हुने घरजग्गा करोबारमा हुने विविध शीर्षकमा दस्तुर र शुल्क बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइरालले बताए ।

विभागले राजीनामा सट्टापट्टा र लिखतमा गत आर्थिक वर्ष दश हजारसम्म थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रको चार सय र गाविस क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा थैली रकम एकलाख रुपैयाँको  बनाइएको छ । यसको नगरपालिकामा दुई प्रतिशत र गाविसमा एक प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बेइलाको थप दस्तुर २० प्रतिशत लिँदै आएको थियो तर यो पटकदेखि भने बेइलाको पारित नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । राजीनामा सट्टापट्टामा एक लाख भन्दा बढी र तीनलाखसम्मको लागि यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा चार प्रतिशत र गाविस क्षेत्रमा दुई प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा १० हजार एक रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्मको लागि दस्तुर शुल्क एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

विभागले वकसपत्रको लिखतमा पनि शुल्क बढाएको छ । बकसपत्र गर्दा बाजे, बज्यै, आमा, बाबु, पति, पत्नी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, भाइबुहारी, छोरी, ज्वाइँ, सासु, ससुरा, जेठाजु, देवर, भाउजु, भतिजा, भतिजी, नाती, नातिनी, देउरानी, जेठानी, काका, काकी, ठूलो बुबा, ठूलीआमा, आमाजु, नन्द, सौता-सौता र एकै दाजु भाइको छोराबीच एकलाख सम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा एक र गाविसमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत दस्तुर लाग्ने भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकमा पचास हजारसम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच सय र गाविसमा दुई सय दस्तुर तोकिएको थियो ।

यस्तै मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रतिलिखतमा पनि यो आर्थिक वर्षमा दस्तुर बढाइएको छ । यसमा गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँचहजार र गाविसमा दुईहजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो यो आर्थिक वर्षमा दस्तुरको दर बढाएर १० हजार र पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

विभागले रजिष्ट्रेसन दस्तुर अन्तर्गत शेषपछिको वकसपत्रको प्रति लिखतको लागि लिइने शुल्कमा बृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र शेषपछिको वकसपत्रको प्रतिलिखत तीनपुस्ता भित्रको शुल्क चार हजार थियो भने यो वर्ष एक हजार बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ भने गाविसमा एक हजार शुल्कलाई शतप्रतिशत बढाएर दुई हजार पर्‍याइएको छ ।

यही शेषपछिको वकसपत्र लिखित अन्तर्गत तीन पुस्ता बाहिरकोलाई नगरपालिका भित्र दश हजार र गाविस भित्र चार हजार दस्तुर तोकिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकको लागि नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसमा दुई हजार बुझाउनुपर्थ्यो ।

यसैगरी विभागले सेवा शुल्कमा पनि व्यापक वृद्धि गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैक वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा शुल्क बढाएको छ । जसअनुसार एक लाखसम्मको लिखत थैलीमा एक हजार लाग्नेछ भने एक लाख एक हजार देखि पाँच लाखसम्मको थैलीमा पन्ध्रसय लाग्नेछ । जुन गत आर्थिक वर्षमा क्रमश पाँच र सात सय थियो ।

यही शीर्षक अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा बढी र १० लाखसम्मको थैलीमा २५ सय शुल्क तोकिएको छ भने १० लाखदेखि  २० लाख सम्मको थैलीमा तीन हजार शुल्क तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भने क्रमश यी थैलीमा १२ सय र १८ सय शुल्क तोकिएको थियो ।

विभागले जनाए अनुसार २० लाख देखि ५० लाखसम्को थैलीमा पन्ध्र हजार र एक करोडदेखि दुई करोड सम्मको थैलीमा २२ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । यही रकमको लागि गत आर्थकि वर्षमा क्रमश १० हजार र १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

विभागले यो वर्षको लागि जारी गरेको सेवा शुल्क अन्तर्गत दुई करोड भन्दा बढी जतिसुकै अंकको थैलीमा ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने जनाएको छ । यो शुल्क गत वर्ष भन्दा शुन्य दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल सरकारको जग्गामा संगठित संघ–संस्थाको भोगाधिकार जनाउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि विभागले वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका भित्र २० हजार तोकएको छ । यो शुल्क भने सम्बन्धित संस्थाबाट असूल गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी विभागले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिको लागि (किताब र टिकट बाहेक) प्रति पुर्जाको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक हजार शुल्क तोकेको छ भने तराईको क्षेत्रको लागि पाँच सय र अन्य क्षेत्रको लागि दुई सय शुल्क तोकेको छ । यही शीर्षकमा गएको आवमा पाँच सय र एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।

विभागले बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीको नामबाट बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल खारिज गर्दा प्रतिमिसिलको लागि लाग्ने शुल्कमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसको लागि दुई हजार शुल्क तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकको लागि दुई हजार र एक हजार तिरे पुग्थ्यो ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा र तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क पनि तोकेको छ। जसअनुसार तीनपुस्ता भित्र र बाहिर नगरपालिमा पन्ध्र सय र गाविसमा एक हजार तिर्नु पर्छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा कुनै रकम तिर्नु पर्दैन थियो ।

विभागले रोक्का दस्तुरमा लिँदै आएको शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । जस अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन भएकोमा यो वर्षदेखि नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच सय र गाविसमा दुई सय लिने भएको छ । गत वर्ष यो शुल्क दुई सय र एक सय मात्रै थियो।

यसैगरी विभागले लिखत रजिष्ट्रेशन नहुनेमा पचास हजारसम्मको ऋण अंकमा नगरपालिकामा दुई सय र गाविसमा एक सय लिने भएको छ । त्यस्तै ५० हजार भन्दा बढी एक लाख सम्म नगरपालिका भित्र तीन सय र गाविसमा दुई सय रोक्का दस्तुर लिने भएको छ भने एक लाख भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच सय र गाविसमा तीनसय शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै पाँचलाख भन्दा बढी जतिसुकै अंकमा नगरपालिका क्षेत्रमा आठ सय र गाविस क्षेत्रमा पाँचसय शुल्क तोकेको छ । यसैगरी ऋण अंक नखुलेकोमा रोक्का दस्तुर नगरपालिका भित्र एक हजार र गाविसमा छ सय तोकिएको छ ।

रजिष्ट्रेशन शुल्क र दस्तुरमा गरिएको बृद्धिले राजस्व संकलन बढाउने छ । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट सात अर्ब ८१ करोड रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकममा उल्लेख्य बृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । - See more at: http://www.bizmandu.com/content/-8044.html#.U9p6VWNPZmU
काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा दस्तुर दोब्बरसम्म बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा विभागले अधिकांश शीर्षकमा दस्तुर बढाएको  हो ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुरमा ४० देखि दुई सय प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । नगरपालिका र गाविस क्षेत्रभित्र हुने घरजग्गा करोबारमा हुने विविध शीर्षकमा दस्तुर र शुल्क बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइरालले बताए ।

विभागले राजीनामा सट्टापट्टा र लिखतमा गत आर्थिक वर्ष दश हजारसम्म थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रको चार सय र गाविस क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा थैली रकम एकलाख रुपैयाँको  बनाइएको छ । यसको नगरपालिकामा दुई प्रतिशत र गाविसमा एक प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बेइलाको थप दस्तुर २० प्रतिशत लिँदै आएको थियो तर यो पटकदेखि भने बेइलाको पारित नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । राजीनामा सट्टापट्टामा एक लाख भन्दा बढी र तीनलाखसम्मको लागि यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा चार प्रतिशत र गाविस क्षेत्रमा दुई प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा १० हजार एक रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्मको लागि दस्तुर शुल्क एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

विभागले वकसपत्रको लिखतमा पनि शुल्क बढाएको छ । बकसपत्र गर्दा बाजे, बज्यै, आमा, बाबु, पति, पत्नी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, भाइबुहारी, छोरी, ज्वाइँ, सासु, ससुरा, जेठाजु, देवर, भाउजु, भतिजा, भतिजी, नाती, नातिनी, देउरानी, जेठानी, काका, काकी, ठूलो बुबा, ठूलीआमा, आमाजु, नन्द, सौता-सौता र एकै दाजु भाइको छोराबीच एकलाख सम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा एक र गाविसमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत दस्तुर लाग्ने भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकमा पचास हजारसम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच सय र गाविसमा दुई सय दस्तुर तोकिएको थियो ।

यस्तै मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रतिलिखतमा पनि यो आर्थिक वर्षमा दस्तुर बढाइएको छ । यसमा गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँचहजार र गाविसमा दुईहजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो यो आर्थिक वर्षमा दस्तुरको दर बढाएर १० हजार र पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

विभागले रजिष्ट्रेसन दस्तुर अन्तर्गत शेषपछिको वकसपत्रको प्रति लिखतको लागि लिइने शुल्कमा बृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र शेषपछिको वकसपत्रको प्रतिलिखत तीनपुस्ता भित्रको शुल्क चार हजार थियो भने यो वर्ष एक हजार बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ भने गाविसमा एक हजार शुल्कलाई शतप्रतिशत बढाएर दुई हजार पर्‍याइएको छ ।

यही शेषपछिको वकसपत्र लिखित अन्तर्गत तीन पुस्ता बाहिरकोलाई नगरपालिका भित्र दश हजार र गाविस भित्र चार हजार दस्तुर तोकिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकको लागि नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसमा दुई हजार बुझाउनुपर्थ्यो ।

यसैगरी विभागले सेवा शुल्कमा पनि व्यापक वृद्धि गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैक वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा शुल्क बढाएको छ । जसअनुसार एक लाखसम्मको लिखत थैलीमा एक हजार लाग्नेछ भने एक लाख एक हजार देखि पाँच लाखसम्मको थैलीमा पन्ध्रसय लाग्नेछ । जुन गत आर्थिक वर्षमा क्रमश पाँच र सात सय थियो ।

यही शीर्षक अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा बढी र १० लाखसम्मको थैलीमा २५ सय शुल्क तोकिएको छ भने १० लाखदेखि  २० लाख सम्मको थैलीमा तीन हजार शुल्क तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भने क्रमश यी थैलीमा १२ सय र १८ सय शुल्क तोकिएको थियो ।

विभागले जनाए अनुसार २० लाख देखि ५० लाखसम्को थैलीमा पन्ध्र हजार र एक करोडदेखि दुई करोड सम्मको थैलीमा २२ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । यही रकमको लागि गत आर्थकि वर्षमा क्रमश १० हजार र १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

विभागले यो वर्षको लागि जारी गरेको सेवा शुल्क अन्तर्गत दुई करोड भन्दा बढी जतिसुकै अंकको थैलीमा ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने जनाएको छ । यो शुल्क गत वर्ष भन्दा शुन्य दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल सरकारको जग्गामा संगठित संघ–संस्थाको भोगाधिकार जनाउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि विभागले वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका भित्र २० हजार तोकएको छ । यो शुल्क भने सम्बन्धित संस्थाबाट असूल गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी विभागले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिको लागि (किताब र टिकट बाहेक) प्रति पुर्जाको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक हजार शुल्क तोकेको छ भने तराईको क्षेत्रको लागि पाँच सय र अन्य क्षेत्रको लागि दुई सय शुल्क तोकेको छ । यही शीर्षकमा गएको आवमा पाँच सय र एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।

विभागले बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीको नामबाट बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल खारिज गर्दा प्रतिमिसिलको लागि लाग्ने शुल्कमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसको लागि दुई हजार शुल्क तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकको लागि दुई हजार र एक हजार तिरे पुग्थ्यो ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा र तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क पनि तोकेको छ। जसअनुसार तीनपुस्ता भित्र र बाहिर नगरपालिमा पन्ध्र सय र गाविसमा एक हजार तिर्नु पर्छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा कुनै रकम तिर्नु पर्दैन थियो ।

विभागले रोक्का दस्तुरमा लिँदै आएको शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । जस अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन भएकोमा यो वर्षदेखि नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच सय र गाविसमा दुई सय लिने भएको छ । गत वर्ष यो शुल्क दुई सय र एक सय मात्रै थियो।

यसैगरी विभागले लिखत रजिष्ट्रेशन नहुनेमा पचास हजारसम्मको ऋण अंकमा नगरपालिकामा दुई सय र गाविसमा एक सय लिने भएको छ । त्यस्तै ५० हजार भन्दा बढी एक लाख सम्म नगरपालिका भित्र तीन सय र गाविसमा दुई सय रोक्का दस्तुर लिने भएको छ भने एक लाख भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच सय र गाविसमा तीनसय शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै पाँचलाख भन्दा बढी जतिसुकै अंकमा नगरपालिका क्षेत्रमा आठ सय र गाविस क्षेत्रमा पाँचसय शुल्क तोकेको छ । यसैगरी ऋण अंक नखुलेकोमा रोक्का दस्तुर नगरपालिका भित्र एक हजार र गाविसमा छ सय तोकिएको छ ।

रजिष्ट्रेशन शुल्क र दस्तुरमा गरिएको बृद्धिले राजस्व संकलन बढाउने छ । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट सात अर्ब ८१ करोड रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकममा उल्लेख्य बृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । - See more at: http://www.bizmandu.com/content/-8044.html#.U9p6VWNPZmU
काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा दस्तुर दोब्बरसम्म बढाएको छ । गत आर्थिक वर्ष भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा विभागले अधिकांश शीर्षकमा दस्तुर बढाएको  हो ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुरमा ४० देखि दुई सय प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । नगरपालिका र गाविस क्षेत्रभित्र हुने घरजग्गा करोबारमा हुने विविध शीर्षकमा दस्तुर र शुल्क बढाइएको विभागका शाखा अधिकृत पवनराज कोइरालले बताए ।विभागले राजीनामा सट्टापट्टा र लिखतमा गत आर्थिक वर्ष दश हजारसम्म थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रको चार सय र गाविस क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा थैली रकम एकलाख रुपैयाँको  बनाइएको छ । यसको नगरपालिकामा दुई प्रतिशत र गाविसमा एक प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बेइलाको थप दस्तुर २० प्रतिशत लिँदै आएको थियो तर यो पटकदेखि भने बेइलाको पारित नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । राजीनामा सट्टापट्टामा एक लाख भन्दा बढी र तीनलाखसम्मको लागि यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा चार प्रतिशत र गाविस क्षेत्रमा दुई प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा १० हजार एक रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्मको लागि दस्तुर शुल्क एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

विभागले वकसपत्रको लिखतमा पनि शुल्क बढाएको छ । बकसपत्र गर्दा बाजे, बज्यै, आमा, बाबु, पति, पत्नी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, भाइबुहारी, छोरी, ज्वाइँ, सासु, ससुरा, जेठाजु, देवर, भाउजु, भतिजा, भतिजी, नाती, नातिनी, देउरानी, जेठानी, काका, काकी, ठूलो बुबा, ठूलीआमा, आमाजु, नन्द, सौता(सौता र एकै दाजु भाइको छोराबीच एकलाख सम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा एक र गाविसमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत दस्तुर लाग्ने भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकमा पचास हजारसम्मको थैलीमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच सय र गाविसमा दुई सय दस्तुर तोकिएको थियो ।

यस्तै मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रतिलिखतमा पनि यो आर्थिक वर्षमा दस्तुर बढाइएको छ । यसमा गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँचहजार र गाविसमा दुईहजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो यो आर्थिक वर्षमा दस्तुरको दर बढाएर १० हजार र पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

विभागले रजिष्ट्रेसन दस्तुर अन्तर्गत शेषपछिको वकसपत्रको प्रति लिखतको लागि लिइने शुल्कमा बृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र शेषपछिको वकसपत्रको प्रतिलिखत तीनपुस्ता भित्रको शुल्क चार हजार थियो भने यो वर्ष एक हजार बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ भने गाविसमा एक हजार शुल्कलाई शतप्रतिशत बढाएर दुई हजार पर्‍याइएको छ ।

यही शेषपछिको वकसपत्र लिखित अन्तर्गत तीन पुस्ता बाहिरकोलाई नगरपालिका भित्र दश हजार र गाविस भित्र चार हजार दस्तुर तोकिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकको लागि नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसमा दुई हजार बुझाउनुपर्थ्यो ।

यसैगरी विभागले सेवा शुल्कमा पनि व्यापक वृद्धि गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैक वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा शुल्क बढाएको छ । जसअनुसार एक लाखसम्मको लिखत थैलीमा एक हजार लाग्नेछ भने एक लाख एक हजार देखि पाँच लाखसम्मको थैलीमा पन्ध्रसय लाग्नेछ । जुन गत आर्थिक वर्षमा क्रमश पाँच र सात सय थियो ।

यही शीर्षक अन्तर्गत पाँच लाख भन्दा बढी र १० लाखसम्मको थैलीमा २५ सय शुल्क तोकिएको छ भने १० लाखदेखि  २० लाख सम्मको थैलीमा तीन हजार शुल्क तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा भने क्रमश यी थैलीमा १२ सय र १८ सय शुल्क तोकिएको थियो ।

विभागले जनाए अनुसार २० लाख देखि ५० लाखसम्को थैलीमा पन्ध्र हजार र एक करोडदेखि दुई करोड सम्मको थैलीमा २२ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । यही रकमको लागि गत आर्थकि वर्षमा क्रमश १० हजार र १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

विभागले यो वर्षको लागि जारी गरेको सेवा शुल्क अन्तर्गत दुई करोड भन्दा बढी जतिसुकै अंकको थैलीमा ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने जनाएको छ । यो शुल्क गत वर्ष भन्दा शुन्य दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल सरकारको जग्गामा संगठित संघ–संस्थाको भोगाधिकार जनाउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि विभागले वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका भित्र २० हजार तोकएको छ । यो शुल्क भने सम्बन्धित संस्थाबाट असूल गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी विभागले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रतिलिपिको लागि ९किताब र टिकट बाहेक० प्रति पुर्जाको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक हजार शुल्क तोकेको छ भने तराईको क्षेत्रको लागि पाँच सय र अन्य क्षेत्रको लागि दुई सय शुल्क तोकेको छ । यही शीर्षकमा गएको आवमा पाँच सय र एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।

विभागले बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीको नामबाट बैङ्क, वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउँमा दाखिल खारिज गर्दा प्रतिमिसिलको लागि लाग्ने शुल्कमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा पाँच हजार र गाविसको लागि दुई हजार शुल्क तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकको लागि दुई हजार र एक हजार तिरे पुग्थ्यो ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा र तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क पनि तोकेको छ। जसअनुसार तीनपुस्ता भित्र र बाहिर नगरपालिमा पन्ध्र सय र गाविसमा एक हजार तिर्नु पर्छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा कुनै रकम तिर्नु पर्दैन थियो ।

विभागले रोक्का दस्तुरमा लिँदै आएको शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । जस अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन भएकोमा यो वर्षदेखि नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच सय र गाविसमा दुई सय लिने भएको छ । गत वर्ष यो शुल्क दुई सय र एक सय मात्रै थियो।

यसैगरी विभागले लिखत रजिष्ट्रेशन नहुनेमा पचास हजारसम्मको ऋण अंकमा नगरपालिकामा दुई सय र गाविसमा एक सय लिने भएको छ । त्यस्तै ५० हजार भन्दा बढी एक लाख सम्म नगरपालिका भित्र तीन सय र गाविसमा दुई सय रोक्का दस्तुर लिने भएको छ भने एक लाख भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच सय र गाविसमा तीनसय शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै पाँचलाख भन्दा बढी जतिसुकै अंकमा नगरपालिका क्षेत्रमा आठ सय र गाविस क्षेत्रमा पाँचसय शुल्क तोकेको छ । यसैगरी ऋण अंक नखुलेकोमा रोक्का दस्तुर नगरपालिका भित्र एक हजार र गाविसमा छ सय तोकिएको छ ।

रजिष्ट्रेशन शुल्क र दस्तुरमा गरिएको बृद्धिले राजस्व संकलन बढाउने छ । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट सात अर्ब ८१ करोड रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकममा उल्लेख्य बृद्धि हुने विभागको अनुमान छ ।प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरुअरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video